THƠ VUI

By LÊ CÔNG HOÀI

            MINH HOA2i by you.NẮNG HẢI PHÒNG
      
      Anh đi giữa nắng Hải Phòng
Gặp em bên giếng nước trong..."giặt đồ"
      Mởn mơ hai trái đào tơ
Vô tình em để phởn phơ ra ngoài...
                       *
      Anh đi nắng đổ mồ hôi
Nước trong cũng muốn gió trời cũng ham...
Làm tại Hải Phòng
Post tại Đà Lạt 2008

More...